Alecom logo

Mobilt IT-ledningssystem för utryckningsenheter

ALITIS NAVI är marknadens vassaste navigationssystem där utryckningsenheterna kan ha med sig alla viktiga handlingar under hela utalarmeringen. Digitala framkörningskort, digitala kartlager, larminformation, statusrapportering till larmcentral, positionering av andra utlarmade enheter.

Systemets funktioner

 • • Mottagning av Ärendedata från 112 centraler.
 • • Sändning av status- och positionsmeddelanden över RAKEL till en eller flera mottagare t.ex. 112 centraler, egen Larmcentral.
 • • Öppna fordonshallsdörrar, styra trafiksignaler, fordonselektronik som är förberedda för detta.
 • • Visning av snabbstatus på karta (t.ex. På väg mot hemplats, Ankomst hemplats) istället för att gå in i statusfönstret.
 • • Automatisk visning av snabbaste körväg till utryckningsplats med hänsyn tagen till vilka vägar som är möjliga för uttryckningsfordon.
 • • 2D/3D-navigering med talguidning.
 • • Dag/natt skärm med möjlighet att ändra färgschema.
 • • Visning på karta av andra enheter med koppling till samma ärende.
 • • Enkel adressökning samt rutt från karta.
 • • Grundkarta för navigering är HERE. Kommunens kartmaterial kan läggas till som olika kartlager, t.ex. brandposter, fastighetsnät, vägnät.
 • • Anpassbar skärmlayout.
 • • Koordinatsatta framkörningskort, objektkort samt insatskort.
 • • Förbered för MobiMed anslutning.
 • • Förbered för Tekis Corre systemet.
Hårdvara

Ärendevy

Kartlager

Dynamiska status knappar

Larm - Kvittera uppdrag

Enheter

Insatskort

Är du intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss på fäljande:

  • Telefon: +46 010-200 77 75
  • E-post: info@alecom.se
  • Adress: ALECOM AB
   Drakenbergsgatan 49
   117 41 Stockholm
  • Post:

   Box 20099
   104 60 Stockholm
   Sverige