Alecom

ALITIS Command Control ledningssystem är en heltäckande plattform som uppfyller alla krav från uppringaren till utryckningen.

Regeringens primära uppgifter är att upprätthålla en social stabilitet och säkerhet, bekämpa brottslighet och skapa en sund affärsmiljö men den ökande frekvensen av naturkatastrofer och offentliga nödsituationer sätter mycket mer utmaningar för moderna staten och att bygga en effektiv, säker och stabil ledningsenhet. Kommunikationssystemet är avgörande för myndigheter att hantera nödsituationer i tid.

ALITIS Command & Control lösning

Command & Control lösning med centraliserad händelsesamtal och informationsutbyte för yrkesmässigt bruk. Lösningen stärker samarbetet och samordningen mellan tjänstemän av olika myndigheter och kopplingen mellan enheter så att räddningsinsatser kan göras på ett ordnat, snabbt och effektivt sätt. Lösningen integrerar den mest avancerade trådbundna eller trådlösa teknik för att upprätta landsomfattande ledningssystem.

Viktiga krav

1. Inkommande samtal och arbetsflöde för nödhantering kräver en enhetlig plattform för ledningscentral med alla typer av nödsamtal, t.ex. polisiära ärenden som brottrapportering, räddningstjänstärenden som brandlarm och framväxande medicinska samtal som t ex hjärtstopp av patient.

2. All data sparas centralt och synkroniseras lokalt för att vara tillgänglig mellan olika larmcentraler och operatörsbord så att alla händelser kan hantera nödsituationer gemensamt.

3. Integration mellan myndigheternas IT system samt gemensamma ärendedata och kartdata (GIS) för att förverkliga samverkan av gemensamt beslutsstöd då en samlad informationsdata måste presenteras i visualiseringsverktyget av händelser.

Karta

Ledning

Radio

Jag vill veta mer

Är du intresserad av någon av våra tjänster. Fyll i formuläret och välj den eller de produkter du är intresserad av.

Våra säljare kontaktar dig för vidare diskussion och offertförslag.

  • Adress: ALECOM AB
    Drakenbergsgatan 49
    117 41 Stockholm
  • Post:

    Box 20099 | 104 60 Stockholm | Sverige

  • Telefon: +46 010-200 77 75
  • E-post: info@alecom.se

Vilka produkter är du intresserad av?


Hur vill du helst bli kontaktad?