Alecom logo

Ärendedata, position och status på webben

ALITIS webbapplikation ger flexibilitet och användarvänlighet då åtkomst av kritisk information måste vara tillgänglig. Ärendedata, resursöversikt, position, status, tilldelning av resurser till andra organisationer vart man än befinner sig.

Systemets funktioner

 • • Automatisk visning av larm på karta.
 • • Kontroll över organisationens alla resurser som enkelt tilldelar sina resursers positioner, status och ärendedata till andra organisationer när man vill samverka vid en gemensam eller vid flera olyckor. Allt med ett enkelt klick.
 • • Visning på karta av övriga enheter med koppling till larm.
 • • Enkel adressökning.
 • • Hantering av larmmeddelanden i önskat textformat.
 • • Möjlighet att ha flera kartfönster öppnade då samverkan kräver övervakning av flera områden.
 • • Statistik och historik av resurser.
 • • Statistik och historik av ärendedata.
 • • Vägkarta, Satellit, Hybrid, Terräng, Se gatubild.
 • • Direkt anslutning i RAKELs infrastruktur med AVL-server för GPS positionering samt TCS-server för text och statushantering.
 • • Vägavstängningar.
 • • Resurs hastighetsbegränsningar.
 • • GeoFans regler.

Inkomna Larm

Karta

Tilldela resurser till olika organisationer

Historik PlayBack

Historik Status

Visa Larm på storbildsskärmar

Är du intresserad av någon av våra tjänster?

Kontakta oss på fäljande:

  • Telefon: +46 010-200 77 75
  • E-post: info@alecom.se
  • Adress: ALECOM AB
   Drakenbergsgatan 49
   117 41 Stockholm
  • Post:

   Box 20099
   104 60 Stockholm
   Sverige